adanakoop@turkkent.org.trKooperatifçilik sektörü ülkemiz ve dünya ekonomisindeki yerini koruyor


Dar ve orta gelirlilerin ekonomik sorunlarının azaltılmasında, ülkemizde de, dünyanın bütün ülkelerinde de küresel dengesizliğe karşı kooperatiflerin dengeleyici rolü artarak devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Kooperatifçilik Günü, dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

21 Aralık 1884 tarihinde İngiltere’de 28 dokuma işçisinin birer İngiliz lirası koyarak çağdaş anlamdaki ilk Tüketim Kooperatiflerini kurmasından bu yana 162 yıl geçmiş. Bu işçilerin öncülüğünde yaygınlaşan hareket sonucunda, 1895 yılında, İngiltere’de Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) kurulmuştur. ICA bugün, 92 ülkede 800 milyondan fazla bireysel üyeyi temsil etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde her 10 kişiden 4’ü, Kanada ve Norveç’ te her 3 kişiden 1’i, Kenya’da her beş kişiden biri, Japonya’da 3 aileden 1’i kooperatif üyesidir. Arjantin’de 9,1 milyon, Hindistan’da 236 milyon, Kenya’da 5,9 milyon kooperatif üyesi bulunmaktadır. Avrupa’da bireysel kooperatif üye sayısı 120 milyon, Amerika’da 183 milyon civarındadır. Ülkemizde ise kooperatiflerin bireysel ortak sayısı yaklaşık 9 milyon civarındadır.

2005 tarihi itibarıyla ülkemizde, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 26 çeşit kooperatif olup, her iki bakanlığa bağlı birim kooperatif sayısı 88.966 adet ve her iki bakanlığa bağlı birim kooperatif ortak sayısı da 8.787.248’dir. Ortalama aile büyüklüğünü dört kişi kabul ettiğimizde, toplam nüfusumuzun % 50’sinin doğrudan veya dolaylı olarak kooperatifçilik hareketinin içinde olduğu görülmektedir. Kooperatif Birliği sayısı 596 adet, Kooperatif Merkez Birliği sayısı 13 adet olup, bunların katılımıyla 22 yıl gecikmeli olarak Kooperatifler Ulusal Birliği kurulmuştur. Bu tablo, dünyanın bir çok ülkesinde rastlanmayacak sayısal büyüklüğü ortaya koymaktadır. Öte yandan, bu zenginlik bir başka açıdan da olumsuzluğu yansıtmaktadır. Çünkü ülkemizde kooperatiflerin kamuoyunda imajı ve beklenen etkinliği sağlayamaması ise ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Oysa bugün kooperatifçilik dünyada demokrasinin, barışın, çevrenin korunması, istihdam yaratma ve yoksullukla mücadelede tümüyle ekonomik, sosyal kalkınma aracı olarak kabul edilmektedir.

Ülkemizde, Büyük Önder Atatürk’ün temellerini attığı kooperatifçilik, O’nun şu sözlerinden güç alarak gelişmiştir:

‘’ Kanaatim odur ki, muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zayıf ile kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyorum. Birleşmenin böylesi zayıf olanın kuvvetliye esir olması demektir…’’

Daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan 1920’de Ankara’da toplanan Mustafa Kemal Paşa Başkanlığındaki İcra Vekilleri Heyeti 77 maddeden oluşan bir Kooperatif Şirketler Kanunu tasarısı hazırlıyor. Ulusal Kurtuluş Savaşı çabaları gittikçe yoğunlaştığından tasarının tümü Meclisten geçemiyor. Ancak ilk 5 maddesi görüşülüp kabul ediliyor. Bu tasarının Mecliste kabul edilen 5. maddesi şöyledir:

Madde5- “Ziraat Müdür ve memurları ile Ziraat ve Ticaret ve Sanayi Odaları ve tüm öğretmenler kooperatiflerin kurulması hususunda yardım etmek ve bu konuda gerekli bilgilerle donanmakla yükümlüdürler. Bunu yerine getirmeyen memurlar ve öğretmenler görevlerini yapmamış sayılırlar.’’

Yeni kurulan Cumhuriyetin Başkenti Ankara’da memurlar evsizdir. Çözüm bireysel dinamikleri toplumsal yarara dönüştüren örgütlülüğün adı olan kooperatifçiliktedir. Ankaralı memurların konut yapımı için parası yoktur. Atatürk’ün direktifleriyle çıkarılan 1925 tarihli bir yasa ile Ankara’daki memurlara yarım aylık ikramiye verilmesi ve bunların kurulacak Ankara Memurlar Kooperatifine anapara olarak yatırılması öngörülmüş ve böylece kurulan Ankara Memurlar Tüketim Kooperatifine Cumhur reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa bir, Başvekil İsmet Paşa da iki numaralı üye olmuşlardır. Bu üyelik eylemi Atatürk’ün Kent Kooperatifçiliği uygulamasına verdiği önemi açıkça göstermektedir. Yalnız kentlerde mi? 1936 yılında Silifke’nin 36 çiftçisi ile Toroslar’ın dağ köylülerini de kooperatifleştirip öncü kişiliğiyle kooperatife bir numaralı üye olan Tekir Çiftliği sahibi Kemal Atatürk’tür. Kuşkusuz yeryüzünde kooperatif üyesi olan Cumhurbaşkanları var; ama kooperatifler kuran bir başka Cumhurbaşkanı var mı? Bu vesileyle her işte ve her şey de önder olan Mustafa Kemal Atatürk’ü, kooperatifçi Atatürk’ü, kooperatifçi kimliği ile de bir kez daha saygıyla selamlıyoruz.

Kooperatifçilik, dostluğun, paylaşımın, karşılıklı saygı ve sevginin esas olduğu bir yaşam biçimidir. Biz kooperatifçiler, dayanışma ve yardımlaşma içinde, kıt kaynaklarımızı birleştirerek, ortak gereksinimlerimizi karşılamaya çalışıyoruz.

1990 yılında kurulan ADANA-KOOP, konut gereksinimlerini karşılamak için bir araya gelen öğretmenlerin, dar gelirlilerin örgütlendiği kooperatiflerin birliğidir.

Bugüne kadar; Adana’da Öğretmenkent, Halkkent ve Yaylakent Projeleri gerçekleştirilmiş, 2030 konut kooperatif üyelerine teslim edilmiş ve iskana açılmıştır. Halen 1716 konutun üretimine devam edilmektedir. ADANA-KOOP; sadece konut değil, kentsel yaşam alanları üretmekte, sosyal tesisleri, çevre düzenlemesi, peyzajı ve orman alanları ile sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı, konforlu ve ekonomik kentsel yaşama alanları üretmekte, kentlilik kültürünün gelişimine katkıda bulunmaktadır.


http://adana_koop.sitemynet.com


http://adana_koop.sitemynet.com


Ulukışla Yaylakent Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni


 Türkkent’e bağlı Adana-Koop tarafından hayata geçirilen Ulukışla Yaylakent Evleri’nin anahtar teslim töreni 24.06.2006 tarihinde Ulukışla’da yapıldı. Ulukışla Belediyesinin 5000 konut için tahsis ettiği yayla arazisinde 150 konutluk alanı satın alan Adana-Koop, yapımı 4 ayda tamamlanan 30 evi sahiplerine törenle dağıttı.
 Adana-Koop Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan, törende yaptığı konuşmada, demiryolu ulaşımı bulunan ve yakın zamanda otoban geçişi de yapılacak olan Yaylakent projesinin bir başlangıç olduğunu söyledi.
 Bölgenin ağaçlandırma çalışmalarının başladığını ve ilk etapta 15 bin sedir fidanı ve badem ağacının dikileceğini vurgulayan Arslan, “Ulukışla Belediyesi altyapılı arsalar üretti ve halkımıza sundu. Biz de Adana-Koop olarak sadece içine girilebilecek bir konut yapmıyoruz, sosyal yaşam alanları ve donatıları göz önüne alıyoruz. Bizim yapımıza uygun olan Ulukışla’yı da bu yüzden seçtik. Amacımız Çukurovalıları Ulukışla’yla ve yayla turizmi ile tanıştırmak. Bu konuda her kesimden destek bekliyoruz” dedi.
 Arslan, ilk etapta 30 konutu teslim ettiklerini, inşaatların sürdüğünü ve en kısa sürede diğer konutları da hak sahiplerine edeceklerini söyledi. Yayla sakinlerinin dinlenebileceği ve yararlanabileceği sosyal donatıyı da düşündüklerini vurgulayan Arslan, örnek gösterdiği “ Yaylakent “ projesini şöyle anlattı “ Ayrıca biz daha şimdiden sakinlerin toplanabileceği, dinlenebileceği, eğlenebileceği 350 kişilik sosyal tesis de yaptık.
 Konutlarımızın arsaları dışında kalan geniş arazilerde, 15 bin sedir, badem, ceviz, iğde fidanları diktik, tohumlar attık. Biz varolanı tüketerek hem doğayla, hem de devletle kavgalı bir yapılaşma ile sürdürülebilir mutluluğun olmayacağı inancındayız.
Biz yerel yönetimlerin desteğini de alarak insanların sürdürülebilir mutluluğu kendi eliyle oluşturacağı bir projeyi üretiyoruz. İnanıyoruz ki, bu anlayışla doğayı katleden ekolojik dengeyi bozan , çarpık yapılaşmanın sona ermesi için örnek gösterilecek bir proje olur.
 Devletin demokratik halk kooperatifçiliğine bakış açısını da değerlendiren İsmail Arslan, toplumsal projelerin insanların bir araya gelmesiyle vücut bulduğunu söyledi.
Ülke’nin kurucusu Büyük Atatürk de “ Muhakkak suretle birleşmekte fayda vardır” diyerek, kooperatifler kurmuş, ülke ekonomisinin kalkınma modeli olarak kooperatifçiliği seçmiş, Ankaralı memurları birleştirerek kooperatifleştirerek, onları konut sahibi yapmış.YAYLA KENT GENEL GORUNUM Posted by PicasaADANA KOOP YAYLA KENT EVLERI Posted by PicasaADANA KOOP OGRETMEN KENT EVLERI Posted by Picasa
ADANA KOOP TARİHİ


Kısa adı Adana-Koop olan S.S. Adana Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği 3.Mayıs.1990 yılında yedi konut yapı kooperatifinin bir araya gelmesi ile kurulmuş, aynı yıl kısa adı TÜRKKENT olan Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliğine üye olmuştur. Kuruluş kooperatifleri olan S.S. Kuzeykent, S.S. Didemkent, S.S. Yıldırımkent, S.S. Zaferkent, S.S. Pala Konut Yapı Kooperatifleri 1992 yılına kadar işlevini tamamlayarak kendini fesh etmiştir. S.S. İşçikent konut yapı kooperatifi 1997 yılında, S.S. Kentbirlik konut yapı kooperatifi 2001 yılında görevini tamamlayarak kendini fesh etmişlerdir.
1992 yılında 19 kooperatif olarak birlik bünyesinde kurulan 2688 konutluk Öğretmenkent kooperatifleri 1993 yılında birleşerek 5 kooperatife, 1993 yılında 4 kooperatif olarak kurulan 4328 konutluk Halkkent kooperatifleri 2001 yılında birleşerek 2 kooperatife inmiştir. Ayrıca Küçükşehir Konut yapı kooperatifi de kurulmuş olup halen Adana-Koop bünyesinde 8 kooperatif faaliyet göstermektedir.
Adana-Koop kuruluşundan bugüne kadar konut alanında düzenli kentleşmeye katkıda bulunduğu gibi, ortak kooperatiflerin teknik, idari ve mali yönden üçlü denetim ve organizasyonunu sağlamaktadır. Ana sözleşmenin 7. maddesinin 5. fıkrası gereğince bağlı kooperatiflerin kredi gereksinmelerinin karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına baş vuruda bulunmak, kredilerin amaca uygun kullanılmasını sağlayıcı önlemler almak görevi de vardır. Tek tip muhasebe sistemiyle, kayıtlarını birlik merkezinde bilgisayar aracılığı ile tutmaktadır. Kooperatiflerin sosyal, kültürel faaliyetleri için ileriye dönük sosyal hizmetler akışını organize etmekte, amacına uygun olarak zaman zaman düzenlediği panel, açık oturum ve törenlerle sosyal etkinliklere de yer vermekte, yeni metropol projelere geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Adana-Koop merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT)’e üyedir. TÜRKKENT ise, uluslar arası Kooperatifler birliği (ICA) ve Dünya Kentsel Yerleşme Birlikleri (İNTA) üyesidir.
  Adana-Koop kuruluşundan bu güne kadar konut alanında önemli mesafeler kat etmiş bir kurumdur. Şimdiye kadar 1530 konut üretmiş, yaklaşık 6000 nüfusu bu konutlarda istihdam etmiştir. Halen 460 konutun üretimi devam etmektedir. Proje kapsamı içinde ise üretilmesi programlanan konut sayısı 3264’tür. Öz kaynakları 15 trilyonu aşmıştır. Ödediği stopaj vergisi ortalama bir trilyondur. Beşi şantiyede olmak üzere toplam 17 personel görev yapmaktadır. İnşaat alanlarında istihdam edilen işçi sayısı ortalama beş bindir.
10/16/2005 Edit ADANA KOOPADANA KOOP


Adana Koop ,
Ogretmen kent evleri Adana'da modern yerlesim alanlarinin en guzel ornegi.


About me

  • I'm ismail arslan
  • From seyhan, adana, Turkey
  • 1945 Andirin dogumlu.Bircok dergi ve gazetelerde siirleri,arastirmalari,sempozyumlarda tebligleri yayinlandi. Ismail Arslan'in Zincirleri Gul Kokulu adli siir kitabiyla Cukurova'nin kurtulusunu konu alan,Mustafa Kemal'in Tufani adli oyun kitabi da basilmistir. Emekli edebiyat ogretmeni Ismail Arslan,Turkkent Baskan yardimciligi ve Adana Koop Genel Baskanligi gorevine devam etmektedir.
  • My profile

Last posts

Arsivler

Baglantilar


ATOM 0.3